Ivana Andrić

Novi srpski – Uticaji (ne)prevođenja sa engleskog jezika (in Serbian language)(The New Serbian – Influences of (non-)translating from the English language)

Izlaganje će biti posvećeno uticaju engleskog jezika koji se očitava na različitim nivoima u srpskom jeziku – u ortografiji, sintaksi, leksikologiji, frazeologiji, terminologiji, semantici. Biće reči o uzrocima takvih promena u savremenom srpskom jeziku, o razmerama tih promena i mogućnosti, odnosno nemogućnosti da se na njih utiče ili da se one spreče. (Zbog prirode teme, izlaganje će biti na srpskom jeziku.)